Case study intro

 

Trong đề mục này, chúng tôi sẽ lần lượt gửi đến quý phụ huynh các case can thiệp tại Ban Mai. Qua hình thức trình bày như case study, chúng tôi hy vọng độc giả thấy được cả quy trình cũng như thấy được sự phối hợp giữa một chuyên gia Tự kỷ CCM với Trường Ban Mai ra sao.

 

 

 

Hình PAXT Ban Mai