Hòa nhập

Chương trình Hòa nhập của BanMai và Mần non SuSu

Tại California, một ngôi trường phổ thông có các lớp giáo dục đặc biệt nằm cạnh các lớp phổ thông khác. Vì vậy việc học hòa nhập rất dễ dàng. Các chuyên gia phối hợp lên chương trình cho học sinh qua lại các lớp.

 

Để xây dựng một chương trình tương tự, bắt đầu từ tháng 4 năm 2012, ConCủaMẹ, Trường Ban Mai và Trường Mần non SuSu đã phối hợp dựng một chương trình hòa nhập cho học sinh Ban Mai. Các em Ban Mai sẽ đi học một số môn/ngày/giờ trong tuần tại SuSu với giáo viên Ban Mai đi kèm hỗ trợ. Mục tiêu và tiến độ do các chuyên gia ConCủaMẹ soạn thảo và giám sát.

 

 

Các em sẽ được dần làm quen với cách dạy, cách sinh hoạt của môi trường phổ thông. Các em sẽ sinh hoạt, làm quen với các bạn mới, các giáo viên mới dưới kiểm soát, theo dõi và hướng dẫn của giáo viên Ban Mai.

 

 

Các học sinh Ban Mai, khi sẵn sàng vào hòa nhập, sẽ tự động được các chuyên gia ConCủaMẹ và giáo viên Ban Mai đưa vào Chương trình Hòa nhập nói trên. Sau đó chúng tôi sẽ theo dõi, và từng bước viết ra các mục tiêu hòa nhập cho học sinh của mình.

 

 

Giúp các em hòa nhập vào cuộc sống, có các kỹ năng cần thiết để sống tự lập là mục tiêu cao nhất của Trường Ban Mai. Với kinh nghiệm và chuyên môn trong can thiệp hòa nhập, Trường Ban Mai là nơi tốt nhất để đưa các em tơi một cuộc sống tự lập.

 

 

 

 

 

 

Hình PAXT Ban Mai