Hình ảnh

 

Các hình ảnh được chia làm các nhóm chính sau

  1. Hình ảnh trong thời gian chuẩn bị mở trường và huấn luyện giáo viên, từ 11/2010 tới 4/2011
  2. Hình ảnh hoạt động tại trường bắt đầu từ 4/2011
  3. Hình ảnh học sinh đi Học ngoại khóa
  4. Hình ảnh sinh hoạt cộng đồng
Qua sinh hoạt với các bạn, cô giáo bên DRD
 
 
Đi học hòa nhập
 
Snap35
 
 

Hình PAXT Ban Mai