Đầu thư Trường Giáo dục chuyên biệt Ban Mai xin trân trọng kính chào quý phụ huynh.

Nhà trường kính mời quý phụ huynh ghi danh cho con mình theo học. Trường đang nhận học sinh hàng tháng. Các chuyên gia Tự kỷ của ConCủaMẹ sẽ phối hợp để thẩm định, lên kế hoạch can thiệp, can thiệp và theo dõi cho học sinh tại trường.

 

Lịch học:

  • 7:30 -   8:00: đón học sinh
  • 16:30 - 17:00: tan học
lienhe @ truongbanmai.com
 

Hình PAXT Ban Mai