Thành phần giảng dạy tại Ban Mai bao gồm các chuyên gia từ California về làm thẩm định, lên chương trình can thiệp cho trẻ, và các giáo viên giáo dục đặc biệt tại Việt Nam.

 

+ Thầy Phi, Adjunct Professor, Giáo sư đại học, Giáo dục đặc biệt, California

+ Cô Tường Anh, Speech Language Therapist, Thạc sĩ Ngôn ngữ trị liệu, California

+ Các chuyên gia Tự kỷ, Tâm vận động, Giáo dục đặc biệt, California

+ Các giáo viên giáo dục đặc biệt, Ban Mai, tp HCM


Xin coi chi tiết tại đây.

 

 

 

Hình PAXT Ban Mai