Học cụ

Hơn 90% học cụ được đặt mua từ California qua chương trình Hỗ trợ giáo dục đặc biệt. Một kho học cụ đúng chức năng can thiệp và gây hứng thú cho học sinh là chìa khóa thành công cho một buổi học.

 

Học cụ và đồ chơi giáo dục do các chuyên gia giới thiệu theo đúng giáo án. Học cụ và đồ chơi của học sinh được sử dụng cho các mục đích sau:

 

- Cải thiện hành vi học sinh

- Phát triển nhận thức

- Phát triển ngôn ngữ

- Phát triển khả năng giao tiếp

- Thể lực, vận động tinh/thô

 

Mời quý phụ huynh tham khảo danh sách các học cụ của Trường Ban Mai on-line tại đây.


 

Hình PAXT Ban Mai