Trường Giáo dục chuyên biệt Ban Mai được thành lập để mang lại can thiệp tốt nhất cho học sinh Tự kỷ, Chậm phát triển, Rối loạn ngôn ngữ...

 

Mục tiêu gần của Trường Ban Mai là can thiệp Hành vi, phát triển Nhận thức và Ngôn ngữ cho học sinh, làm nền tảng dạy các kỹ năng cao hơn.

 

Mục tiêu xa của Trường Ban Mai là giáo dục giới tính, dạy học sinh kỹ năng sống tự lập, dạy kỹ năng sống hòa nhập khi học sinh trưởng thành.

 

 

Hình PAXT Ban Mai